Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • PIRKIMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. Šios prekių Pirkimo  taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

  2. Asmens duomenų apsauga.
  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Pirkimo taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@e-orto.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių, pėdos priežiūros priemonių, apatinio trikotažo, kompresinių kojinių ar pėdkelnių – pardavimo; žr. Informaciją: Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkte, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija).
  3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Pirkimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
  5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  6. Prekių pristatymas.
  6.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo/atsiėmimo būdų: prekių pristatymas į namus, prekių atsiėmimas fizinėse Ortopedijos centras parduotuvėse, prekių pristatymas Omniva paštomatais, DPD Pick-up ir LP Express siuntų savitarnos terminalais:
  6.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
  6.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  6.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atsiimant prekes būtina kurjeriui/pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). To nepadarius, prekės grąžinamos e-orto.lt. Šiuo atveju Pirkėjas neturi reikšti pretenzijų dėl nepristatytų laiku prekių.
  6.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Ortopedijos centras parduotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
  6.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar telefono skambučiu, kad prekes galima atsiimti.
  6.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Ortopedijos centras darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  6.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, DPD Pick-up arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:
  6.4.1. Omniva paštomatuose, DPD Pick-up arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos. Paštomatais ir siuntų terminalais nesiunčiamos prekės, kurios yra ilgesnės nei 60cm., pavyzdžiui, ramentai ir lazdelės.
  6.4.2. Siunta iš Omniva paštomato ir DPD Pick-up siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai siuntų tarnybą informavo Pirkėją sms žinute, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai siuntų tarnybą informavo Pirkėją sms žinute, kad prekę galima atsiimti.
  6.4.3. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti ČIA.
  6.5. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  6.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių fizinio atsiėmimo Parduotuvėje atveju – su Ortopedijos centras darbuotoju, arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo Parduotuvėje atveju – Ortopedijos centras darbuotoju ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  6.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  6.9. Jei remiantis Taisyklių 6.2 – 6.3 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Ortopedijos centras darbuotojai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas per ateinančias papildomas 5 (penkias) darbo dienas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
   

  7. Prekių kokybės, garantijos.
  7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.e-orto.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  7.3. Pardavėjas atsako už prekės kokybės trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo prekės perdavimo.
  7.4. Jeigu prekės trūkumai išaiškėja per 6 mėnesius nuo daikto perdavimo, tuomet jie laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu.
  7.5. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
  7.6. Visais atvejais pardavėjas garantuoja prekių kokybę ir visoms prekės kokybės garantija galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalis).

  8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
  8.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos į tinkamos kokybės prekes. Netinkamos kokybės ir/ar tinkamos kokybės, tačiau netikusios prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Pinigai grąžinami už grąžintas prekes nedelsiant ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų visada pervedami tik į tą pačią mokėtojo banko sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas, jeigu nėra kito aiškaus susitarimo. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 punktas), o tinkamos kokybės, tačiau netikusių prekių grąžinimo išlaidos atitenka Pirkėjui (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 punktas).
  8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Pirkimo taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją elektroninių paštu info@e-orto.lt, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį.
  8.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties (grąžinti prekę(-es)) netaikoma šioms Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytoms išimtis:
  8.3.1. individualiai pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms pvz. individualiai pagamintas įtvaras, individualūs vidpažiai irk t. panašios prekės;
  8.3.2. supakuotoms prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių pvz. apatinis trikotažas, kompresinės kojinės ir pėdkelnės, pėdos priežiūros priemonės tokios kaip silikoniniai pirštų skėtikliai ar tarpupirščiai ir kt.; Kokybiškos prekės pėdkelnės, kojinės, puskojinės, liemenėlės, juosmens korsetai, kelio įtvarai, rankos įtvarai, vidpadžiai, silikoniniai tarpupirščiai negali būti grąžinami.

  8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  8.4.1. grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje ir saugiai supakuota;
  8.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  8.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos autentiškos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  8.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  8.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ar jo kopiją ir užpildytą prekių grąžinimo formą. Dėl Prekių grąžinimo formos kreiptis el. paštu info@e-orto.lt arba galite ją atsiųsti.
  8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.4. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  8.7. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  8.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma nedelsiant ir ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalis).

  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija.
  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  11. Baigiamosios nuostatos.
  11.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir E-orto.lt vyksta valstybine kalba.
  11.2. Šios prekių Pirkimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės galite pateikti:
  11.3.1. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (85)262 67 51, faks. (85)279 14660, interneto svetainė www.vvtat.lt).
  11.3.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse.
  11.3.3. Taip pat užpildyti prašymo formą EGS (elektroninis ginčų sprendimas) platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.